Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 sgk toán 2

Bài 1. Tính:

Giải

Bài 2. Tính nhẩm :

60 - 10 - 30 =

60-40 =

90 - 10 - 20 =

90-30 =

80 - 30 - 20 =

80-50 =

Giải

60 - 10 - 30 = 20

60 - 40 = 20

90 - 10 - 20 = 60

90 - 30 = 60

80 - 30 - 20 = 30

80 - 50 = 30

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và sô' trừ  lần luợt là :

a) 84 và 31;     b) 77 và 53;       c) 59 và 19.

Giải

Bài 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét ?

Giải

Độ dài mảnh vải còn lại là

9 - 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

Bài 5.  Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng :

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế ?

A. 24 cái ghế     B. 48 cái ghế           C. 60 cái ghế           D. 64 cái ghế.

Giải

Chọn C