Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 157 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Tính:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 245 + 312;                     665 + 214 ;                   217 + 752

b) 68 + 27 ;                         72 + 19 ;                       61 + 29

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 4}\)  số con vật ?

Bài 4: Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn con gấu 18kg. Hỏi con sư tử nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 5: Tính chu vi hình tam giác ABC:

Bài giải:

Bài 1:

Bài 2:

a) 

b) 

Bài 3: 

Hình a) được khoanh vào \({1 \over 4}\)  số con voi.

Bài 4: 

Con sư tử nặng:

210 + 18 = 228 (kg)

Đáp số: 228kg.

Bài 5: 

Chu vi hình tam giác ABC:

300 + 400 + 200 = 900 (cm)

Đáp số: 900 cm.