Bài 1, 2, 3, 4 trang 150 sgk Toán lớp 2

Bài 1: Số ?

1dm = ...cm                                 ....cm = 1m

 1m = ....cm                                ....dm = 1m

Bài 2: Tính:

 17m + 6m =                                  15m - 6m = 

 8m + 30m =                                 38m - 24m =

47m + 18m =                                 74m - 59m =

Bài 3: Cây dừa cao 8m, cây thông cao hơn cây dừa 5m. Hỏi cây thông cao bao nhiêu mét ?

Bài 4: Viết cm hoặc m vào chỗ chấm thích hợp:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10...

b) Bút chì dài 19....

c) Cây cau cao 6...

d) Chú Tư cao 165....

Bài giải:

Bài 1:

1dm = 10cm                                 100cm = 1m

 1m = 100cm                                  10dm = 1m

Bài 2:

17m + 6m = 23m                                   15m - 6m = 9m

 8m + 30m = 38m                                38m - 24m = 14m

47m + 18m = 65m                                74m - 59m = 15m

Bài 3:

Cây thông cao:

8 + 5 = 13 (m)

Đáp số: 13m

Bài 4:

a) Cột cờ trong sân trường cao 10m

b) Bút chì dài 19cm

c) Cây cau cao 6m

d) Chú Tư cao 165cm