Bài 1, 2, 3, 4 trang 28 sgk toán 2

Bài 1. Tính:

Bài giải

 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bài giải

Bài 3. Một đội trồng rừng có 27 nữ và 18 nam. Hỏi đội trồng rừng có bao nhiêu người?

Bài giải

Số người trong đội là:

27 + 18 = 45 ( người )

Đáp số : 45 người.

Bài 4. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

Bài giải