Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 sgk toán 2

Bài 1. Tính:

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 36 và 18;              b) 24 và 19;                 c) 35 và 26.

Bài giải

Bài 3. Giải toán theo hình vẽ sau:

Hướng dẫn: Học sinh đặt đề toán theo hình vẽ, chẳng hạn: "Bao gạo cân nặng 46kg, bao ngô cân nặng 27kg. Hỏi cả hai bao cân nặng bao nhiêu kg?"

Bài giải

Cả hai bao cân nặng là:

46 + 27 = 73 (kg)

Đáp số: 73kg.

Bài 4. Quả bóng nào ghi phép tính có kết quả là 45?

Bài giải

Các quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45 gồm: Quả bóng thứ 2, quả bóng thứ 3, quả bóng thứ 4 (tính từ trái sang phải).