Bài 1, 2, 3 trang 54 sgk toán 2

Bài 1. Tính:

 

Bài giải

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 72 và 27;                 b) 82 và 38;                      c) 92 và 55.

Bài giải

Bài 3. Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây?

Bài giải

Số cây đội Một trồng được là:

92 - 38 = 54 ( cây )

Đáp số: 54 cây.