Bài 1, 2, 3 trang 76, 77 sgk toán 2

Bài 1. Số?

Bài giải

Hình 1: Em tập thể dục lúc 6 giờ sáng

Hình 2: MẸ em đi làm về lúc 12 giờ trưa

Hình 3: Em chơi bóng lúc 5 giờ chiều

Hình 4. Lúc 7 giờ tối em xem phim truyền hình

Hình 5: Lúc 10 giờ đêm em đi ngủ

Bài 2. Đồng hồ nào chỉ thời gian thích hợp với giờ ghi trong tranh

Bài giải

Tranh 1: Em đi học lúc 7 giờ sáng ứng với đồng hồ C.

Tranh 2: Em đi chơi thả diều lúc 17 giờ ứng với đồng hồ D.

Tranh 3: Em ngủ lúc 10 giờ đêm ứng với đồng hồ B.

Tranh 4: Em đọc truyện lúc 8 giờ tối ứng với đồng hồ A.

Bài 3. Viết tiếp vào chỗ chấm theo mẫu:

Bài giải

Hình 2.

20 giờ hay 8 giờ tối.