Bài 1, 2 trang 65 sgk toán 2

Bài 1. Tính:

Bài giải

a) 7, 6, 8, 9, 10

b) 7, 9, 8, 9, 8

c) 9, 6, 4, 8, 12

Bài 2. Mỗi số 7, 8, 9 là kết quả của phép tính nào?

Bài giải