Bài 1, bài 2, bài 3 bài 4 trang 103, 104 sgk toán lớp 1

Bài 1: Viết số:

a) Mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm.

................................................................................

b) 

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp (theo mẫu):

Bài 4: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau

Bài giải:

Bài 1:

a) 10, 11, 12, 13, 14, 15.

b) 

Bài 2: 

Bài 3: 

Bài 4: