Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 105, 106 sgk toán lớp 1

Bài 1: Viết số:

a) Mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín.

b) 

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 3: Nối mỗi tranh với một số thích hợp:

Bài 4: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số sau:

Bài giải:

Bài 1:

a) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

b) 

Bài 2:

Bài 3.

Bài 4