Bài 1, bài 2, bài 3 trang 154, 155 sgk toán lớp 1

Bài 1: Tính:

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

35 + 12                      60 + 38                        6 + 43

41 + 34                      22 + 40                        54 + 2

Bài 3: Lớp 1A trồng được 35 cây, lớp 2A trồng được 50 cây. Hỏi hai lớp trồng được tất cả bao nhiêu cây ?

Bài giải:

Bài 1:

 

Bài 2:

35 + 12 = 47           60 + 38 = 98                  6 + 43 = 49

41 + 34 = 75           22 + 40 = 62                  54 + 2 = 56

Bài 3: 

Số cây cả hai lớp trồng được là:

35 + 50 = 85 (cây) 
Đáp số: 85 cây.