Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1

Tô màu vào hình tam giác.

a)            b)            c)             d)

d)             e)          g)       h) 

Bài 2: Cho hình vuông và hai hình tam giác.

Hãy ghép lại thành các hình sau:

a)                 b) 

c)                   d) 

Hướng dẫn:

Bài 1: Tô màu vào hình a, hình d, hình e và hình h.

Bài 2:

a)                        b) 

c)                          d)