Bài 1, bài 2 trang 161 sgk toán lớp 1

Bài 1: Trong mỗi tuần lễ:

a) Em đi học vào các ngày: thứ hai,...................................

b) Em được nghỉ các ngày:................................................

Bài 2: Đọc tờ lịch của ngày hôm nay rồi viết lần lượt tên ngày trong tuần, ngày trong tháng, tên tháng:

a) Hôm nay là..........................ngày.................tháng.....................

b) Ngày mai là......................... ngày.................tháng.....................

Bài giải:

Bài 1:

a) Em đi học vào các ngày: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.

b) Em được nghỉ các ngày: thứ bảy, chủ nhật.

Bài 2: 

a) Hôm nay là thứ hai, ngày 16 tháng 9.

b) Ngày mai là thứ ba, ngày 17 tháng 9.

Các bài cùng chủ đề