Bài 1, bài 3 sgk trang 167 toán lớp 1

Bài 1: Nối đồng hồ với số chỉ giờ đúng:

Bài 3: Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp (theo mẫu):

Bài giải:

Bài 1:

Bài 3:

Các bài cùng chủ đề