Bài 1, bài 3 trang 38 sgk toán 1

Bài 1: Nối (theo mẫu):

Bài 3: Có mấy hình tam giác:

a)        b)           

Bài giải:

Hình 1 nối với số 10

Hình 2 nối với số 10

Hình 3 nối với số 8

Hình 4 nối với số 9

Bài 3:

a) Có 10 hình tam giác.

b) Có 10 hình tam giác.