Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 5

Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó.

GỢI Ý LÀM BÀI

1. Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay.

2. 5 sự kiện tiêu biểu

3-2-1930   : Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

8-1945      : Cách mạng tháng Tám thành công

7-8-1954   : Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

27-1-1973 : Hiệp định Pa ri về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam được kí kết

30-4-1975 : Giải phóng Sài Gòn

=> Đây đều là những sự kiện quan trọng, mốc son trong lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 đến nay