Bài 2 trang 12 sgk toán 1

Viết số theo mẫu (vào ô trống):

             

Hình 1                                         Hình 2

Hình 3

Hình 4

Bài giải:

Hình 2: số 2

Hình 3: số 3 và số 1

Hình 4: số 3 và số 2.