Bài 4, bài 5 trang 42 sgk toán lớp 1

Bài 4: Viết các số 8, 5, 3, 9, 6:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 5: Hình dưới đây có mấy hình tam giác ?

Bài giải:

Bài 4:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn là: 2, 5, 6, 8, 9.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé là: 9, 8, 6 ,5 ,2.

Bài 5:

Có 3 hình tam giác.