Câu 1.1 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. – 2,83 > 2,83

B. – 2,83 ≥ 2,83

C. – 2,83 = 2,83

D. – 2,83 ≤ 2,83

Giải:

Chọn D

Các bài cùng chủ đề