Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

28

60

98

79

16

75

Số trừ

7

10

25

70

0

75

Hiệu

 

 

 

 

 

 

2. Đặt tính rồi tính hiệu (theo mẫu), biết:

a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25               b) Số bị trừ là 87, số trừ là 32

 c) Số bị trừ là 68, số trừ là 18              d) Số bị trừ là 49, số trừ là 40

3. Mẹ có mảnh vải dài 9dm, mẹ may túi hết 5dm. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề - xi – mét?

4. Đố vui: Viết ba phép trừ có số trừ bằng số bị trừ.

BÀI GIẢI

1. 

Số bị trừ

28

60

98

79

16

75

Số trừ

7

10

25

70

0

75

Hiệu

21

50

73

9

16

0

2.

a)                                                                              b) 

                                                                         

c)                                                                              d) 

3. 

Tóm tắt

Mảnh vải dài: 9dm

May túi hết: 5dm

Còn lại          :…dm ?

Bài giải:

Độ dài mảnh vải còn lại là:

            9 – 5  = 4 (dm)

                        Đáp số: 4dm

4. 

\(5 - 5 = 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10 - 10 = 0\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,15 - 15 = 0\)

Các bài cùng chủ đề