Câu 1.2 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho biết a – 7 > b – 7. Khoanh tròn vào trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. a ≥ b

B. – a > -b

C. a + 7 > b + 7

D. 7 – a > 7 – b

Giải :

Chọn C

Các bài cùng chủ đề