Câu 1 trang 131 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Điền thêm vào chỗ trống (…)

a, Tên gọi của hình 97 …

b, Hình này có … cạnh

c, Hình này có … mặt

d, Hình này có … đỉnh.

Giải:

a. Tên gọi của hình vẽ: Hình hộp chữ nhật ABCD.  

b. Hình này có 12 cạnh

c. Hình này có 6 mặt

d. Hình này có 8 đỉnh.

Các bài cùng chủ đề