Câu 10.1 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tập hợp giao điểm hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD có A và B cố định là

A. Đường trung trực của AD;

B. Đường trung trực của AB;

C. Đường trung trực của BC;

D. Đường tròn (A; AB)

Hãy chọn phương án đúng.

Giải: 

Chọn B. Đường trung trực của AB. Đúng

Các bài cùng chủ đề