Câu 10 trang 156 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Một đa giác (lồi) có nhiều nhất là bao nhiêu góc nhọn ?

Giải:

Ta có: nếu góc của đa giác lồi là góc nhọn thì góc ngoài tương ứng là góc tù. Nếu đa giác lồi có 4 góc nhọn thì tổng các góc ngoài của đa giác lớn hơn 360°, mâu thuẫn định lý tổng các góc ngoài của đa giác lồi bằng 360°.

Vậy đa giác lồi có nhiều nhất là 3 góc nhọn.

Các bài cùng chủ đề