Câu 106 trang 93 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính đường chéo d của một hình chữ nhật, biết độ dài các cạnh a = 3cm, b = 5cm (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Giải:

Giả sử hình chữ nhật ABCD có AB = a = 3cm; BC = b = 5cm; BD = d

Trong tam giác vuông ABC theo định lý Py-ta-go ta có:

\(\eqalign{  & {d^2} = {a^2} + {b^2}  \cr  &  \Rightarrow {d^2} = {3^2} + {5^2} = 9 + 25 = 34  \cr  & d = \sqrt {34}  \approx 5,8(cm) \cr} \)

Các bài cùng chủ đề