Câu 11 trang 134 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Quan sát hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 (h.105)

a. Đường thẳng A1B1 song song với những mặt phẳng nào ?

b. Liệu đường thẳng AC có song song với mặt phẳng (A1C1B1) hay không ?

 

Giải:

(hình 105 trang 134 sbt)

a. Ta có: A1B1 // mp(ABCD)

A1B1 // mp(CDD1C1)

b. Ta có: AC // A1C1

Suy ra: AC không thuộc mp(A1B1C1)

Các bài cùng chủ đề