Câu 113 trang 94 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Các câu sau đúng hay sai ?

a. Hình chữ nhật là tứ giác có tất cả các góc bằng nhau.

b. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

c. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình chữ nhật.

Giải:

a. Đúng vì hình chữ nhật có 4 góc vuông

b. Sai vì hình thang cân có hai cạnh bên không song song có hai đường chéo bằng nhau

c. Đúng vì hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Các bài cùng chủ đề