Câu 13 trang 157 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho hình chữ nhật có diện tích là 20 ( đơn vị diện tích) và hai kích thước là x và y   (đơn vị dài)

a. Hãy điền vào ô trống trong bảng sau

x

1

 

4

 

8

 

20

y

 

10

 

4

 

2

 

b. Theo bảng vừa thành lập, hãy biểu diễn bảy điểm của đồ thị hàm số y = ${{20} \over x}$ trên hệ trục tọa độ xOy.

Giải:

x

1

2 

4

8

10 

20

y

20 

10

 5

4

2,5 

2

 1

b. 

Các bài cùng chủ đề