Câu 130 trang 96 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD bằng nửa đường chéo AC. Tính góc nhọn tạo bởi hai đường chéo.

Giải:                                                                     

Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD.

AC = BD (tính chất hình chữ nhật)

⇒ OA = OD = \({1 \over 2}\)AC

AD = \({1 \over 2}\)AC (gt)

Suy ra: OA = OD = AD

⇒ ∆ OAD đều

\( \Rightarrow \widehat {AOD} = {60^0}\)

Các bài cùng chủ đề