Câu 18 trang 158 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho tam giác vuông cân, biết độ dài cạnh huyền là \(l\). Tính diện tích tam giác đó.

Giải:

Gọi độ dài cạnh góc vuông của tam giác vuông cân là a (0 < a < )

Theo định lý Pi-ta-go ta có: \({a^2} + {a^2} = {l^2}\)

\(\eqalign{  &  \Rightarrow 2{a^2} = {l^2} \Rightarrow {a^2} = {{{l^2}} \over 2} \Rightarrow a = {{l\sqrt 2 } \over 2}  \cr  & S = {1 \over 2}a.a = {1 \over 2}.{a^2} = {1 \over 2}.{{{l^2}} \over 2} = {1 \over 4}{l^2} \cr} \)

Các bài cùng chủ đề