Câu 18 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho phương trình (m2 – 4)x + 2 = m

Giải phương trình trong mỗi trường hợp sau:

a. m = 2

b. m = - 2

c. m = - 2,2

Giải:

a. Khi m = 2, phương trình đã cho trở thành:

\(\eqalign{  & \left( {{2^2} - 4} \right)x + 2 = 2  \cr  &  \Leftrightarrow 0x + 2 = 2 \Leftrightarrow 2 = 2 \cr} \)

Vậy phương trình đã cho có vô số nghiệm.

b. Khi m = -2, phương trình đã cho trở thành:

\(\eqalign{  & \left[ {{{\left( { - 2} \right)}^2} - 4} \right]x + 2 =  - 2  \cr  &  \Leftrightarrow 0x + 2 =  - 2 \Leftrightarrow 0x =  - 4 \cr} \)

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm.

c. Khi m = -2,2, phương trình đã cho trở thành:

\(\eqalign{  & \left[ {{{\left( { - 2,2} \right)}^2} - 4} \right]x + 2 =  - 2,2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,84x + 2 =  - 2,2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,84x =  - 2,2 - 2  \cr  &  \Leftrightarrow 0,84x =  - 4,2  \cr  &  \Leftrightarrow x =  - 5 \cr} \)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = -5

Các bài cùng chủ đề