Câu 19 trang 82 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hình thang vuông ABCD có , AB=AD=2cm, DC= 4cm. Tính các góc của hình thang.

Giải:

Kẻ BH ⊥ CD

Ta có: AD ⊥ CD (gt)

Suy ra: BH // AD.

Hình thang ABHD có hai cạnh bên song song

Nên HD = AB và BH = AD

       AB = AD = 2cm (gt)

⇒ BH = HD = 2cm

CH = CD – HD =4− 2=2cm

Suy ra: ∆ BHC vuông cân tại H  

\(\widehat B + \widehat C = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía)

\(\Rightarrow \widehat B = {180^0} - \widehat C = {180^0} - {45^0} = {135^0}\)

Các bài cùng chủ đề