Câu 2 trang 155 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hãy vẽ một đa giác (lồi) mà các đỉnh là một điểm trong các điểm đã cho ở hình 181 (trên lưới kẻ ô vuông).

Giải:                                                             

Các bài cùng chủ đề