Câu 2 trang 5 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hãy thử lại và cho biết các khẳng định sau có đúng không :

a. \({x^3} + 3x = 2{x^2} - 3x + 1 \Leftrightarrow x =  - 1\)

b. \(\left( {z - 2} \right)\left( {{z^2} + 1} \right) = 2z + 5 \Leftrightarrow z = 3\)

Giải:

a. \({x^3} + 3x = 2{x^2} - 3x + 1\)

Thay  vào hai vế của phương trình, ta có:

- Vế trái: \({\left( { - 1} \right)^3} + 3.\left( { - 1} \right) =  - 1 - 3 =  - 4\)

- Vế phải: \(2{\left( { - 1} \right)^2} - 3.\left( { - 1} \right) + 1 = 2 + 3 + 1 = 6\)

Vậy khẳng định trên sai.

b. \(\left( {z - 2} \right)\left( {{z^2} + 1} \right) = 2z + 5 \Leftrightarrow z = 3\)

Thay z = 3 vào hai vế của phương trình, ta có:

- Vế trái: \(\left( {3 - 2} \right)\left( {{3^2} + 1} \right) = 9 + 1 = 10\)

- Vế phải: \(2.3 + 5 = 11\)

Vậy khẳng định trên sai.

Các bài cùng chủ đề