Câu 20 trang 158 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Trên giấy kẻ ô vuông, hãy vẽ:

a. Hai hình chữ nhật có cùng chu vi nhưng khác diện tích.

b. Hai hình chữ nhật có kích thước khác nhau nhưng cùng diện tích.

Giải:

Hình vẽ sau đây                                   

Các bài cùng chủ đề