Câu 27 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Nếu mua lẻ thì giá một bút bi là x đồng. Nhưng nếu mua từ 10 bút trở lên thì giá mỗi bút rẻ hơn 100 đồng. Cô Dung dùng 180 đồng để mua bút cho văn phòng.

Hãy biểu diễn qua x :

- Tổng số bút mua được khi mua lẻ ;

- Số bút mua được nếu mua cùng một lúc, biết rằng giá tiền một bút không quá 1200 đồng ;

- Số bút được lợi khi mua cùng một lúc so với khi mua lẻ.

Giải:

- Số bút mua được khi mua lẻ là : \({{180000} \over x}\) (bút)

- Vì giá mỗi cây bút không quá 1200 đồng nên nếu mua cùng lúc thì số bút lớn hơn 10 và mua được là \({{180000} \over {x - 100}}\) (bút)

Số bút được lợi so với mua lẻ là : \({{180000} \over {x - 100}} - {{180000} \over x}\) (bút)

Các bài cùng chủ đề