Câu 28 trang 160 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính diện tích của hình 186 theo các kích thước đã cho trên hình (a, b, c có cùng đơn vị đo).

Giải:                                                                 

Diện tích phần là hình chữ nhật :

S1 = bc (đvdt)

Diện tích phần hình tam giác:

\({S_2} = {1 \over 2}c.\left( {a - b} \right)\) (đvdt)

Diện tích hình vẽ đó:

\(S = bc + {c \over 2}\left( {a - b} \right)\) (đvdt)

Các bài cùng chủ đề