Câu 29 trang 160 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Hai cạnh của một tam giác có độ dài là 5cm và 6cm. Hỏi diện tích của tam giác đó có thể lấy giá trị nào trong các giá trị sau:

a. 10 \(c{m^2}\)

b. 15 \(c{m^2}\)

c. 20 \(c{m^2}\)

Giải:

Giả sử hai cạnh của tam giác là 5cm và 6cm. Chiều cao tương ứng của hai tam giác là h và k.

\({S_1} = {1 \over 2}.5.h;{S_2} = {1 \over 2}.6.k\)

h và k là đường cao ứng với cạnh đáy là 5 và 6. Theo tính chất của đường vuông góc và đường xiên thì h ≤ 5 và k ≤ 6

Suy ra diện tích của tam giác S ≤ 18

Vậy diện tích của tam giác có thể bằng 10 \(c{m^2}\)  hay 15 \(c{m^2}\) nhưng không thể bằng 20 \(c{m^2}\)

Các bài cùng chủ đề