Câu 29 trang 90 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hai tam giác mà các cạnh có độ dài như sau có đồng dạng không ?

a. 4cm, 5cm, 6cm và 8mm, 10mm, 12mm;

b. 3cm, 4cm, 6cm và 9cm, 15cm, 18cm;

c. 1dm, 2dm, 2dm và 1dm, 1dm, 0,5dm.

Giải:

a. Ta có: \({4 \over 8} = {5 \over {10}} = {6 \over {12}}\). Vậy hai tam giác đó đồng dạng

b. Ta có: \({3 \over 9} = {6 \over {12}} \ne {4 \over {15}}\). Vậy hai tam giác đó không đồng dạng

c. Ta có: \({1 \over 2} = {1 \over 2} = {{0,5} \over 1}\). Vậy hai tam giác đó đồng dạng.

Các bài cùng chủ đề