Câu 3.2 trang 55 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Hình biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≤ 2 là :

 

Giải:

Chọn C

Các bài cùng chủ đề