Câu 3 trang 132 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

\(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) là một hình hộp chữ nhật (h. 99)

a. Nếu O là trung điểm của đoạn \({A_1}B\) thì O có là

điểm thuộc đoạn \(A{B_1}\) hay không ?

b. K là điểm thuộc cạnh BC, liệu K có thể là

điểm thuộc cạnh \(D{D_1}\) hay không ?

Giải:

a. Vì các mặt phẳng của hình hộp chữ nhật là hình chữ nhật nên mp (ABB1A1) là một hình chữ nhật.

Trong hình chữ nhật ABB1A1, A1B là một đường chéo và O là trung điểm của đường chéo đó nên O cũng là trung điểm của đường chéo còn lại.

Vậy O thuộc đoạn  AB1

b. Vì DD1 chứa trong mp (DCC1D1) mà K không thuộc mp (DCC1D1) nên điểm K không thuộc đoạn AB1.

Các bài cùng chủ đề