Câu 3 trang 155 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Em hãy kể tên một số đa giác mà em biết.

Giải:

Tam giác đều, hình vuông, ngũ giác đều, lục giác đều,...

Các bài cùng chủ đề