Câu 3 trang 51 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Đặt giấu “<,>,≥,≤” vào ô vuông cho thích hợp :

Các bài cùng chủ đề