Câu 33 trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 5cm, BC = 3cm. Vẽ hình bình hành ABEF có cạnh AB = 5cm và có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD. Vẽ được bao nhiêu hình ABEF như vậy ?

Giải:                                                         

Trên cạnh CD ta lấy 1 điểm E bất kỳ (E khác C và D). Nối BE. Từ A kẻ đường thẳng song song với BE cắt đường thẳng CD tại F. Ta có hình bình hành ABEF có cạnh AB và có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật.

Thật vậy : SABCD = AB . AD

SABEF = AB . AD ⇒ SABCD = SABEF

Ta vẽ được vô số hình như vậy

Các bài cùng chủ đề