Câu 35 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

 Em hãy chọn khẳng định đúng trong hai khẳng định dưới đây:

a. Hai phương trình tương đươngvới nhau thì phải có cùng ĐKXĐ.

b. Hai phương trình có cùng ĐKXĐ có thể không tương đương với nhau.

Giải:

Phát biểu trong câu b là đúng.

Các bài cùng chủ đề