Câu 4.1 trang 90 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Tam giác ABC có tổng độ dài hai cạnh AB + AC = 10,75 cm và đồng dạng với tam giác A’B’C’ có độ dài các cạnh A’B’ = 8,5cm, A’C’ = 7,35cm, B’C’ = 6,25cm.

Tính chính xác đến hai chữ số thập phân, chu vi của tam giác ABC là:

A. 45,36

B. 14,46

C. 14,98

D. 14,50

Hãy chọn kết quả đúng

Giải:

Chọn C

Các bài cùng chủ đề