Câu 4 trang 132 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho hình hộp chữ nhật \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) (h.99).

 Vẽ một đường chéo của mặt \(DC{C_1}{D_1}\). Liệu đường chéo này có cắt các đường thẳng DC, \({D_1}C\), \(D{D_1}\)  hay không ?

Giải:

Kẻ đường chéo DC1. Đường chéo DC1 cắt DC tại D.

Vì mặt bên của hình hộp chữ nhật là một hình chữ nhật nên DC1 cắt đường chéo C1D.

Đường chéo DC1 hay đường chéo CD1 đều cắt cạnh DD1, CD, D1C.

Các bài cùng chủ đề