Câu 4 trang 156 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Chứng minh số đo góc của hình n- giác đều là \({{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}} \over n}\)

Giải:                                                          

Vẽ một n – giác lồi, kẻ các đường chéo xuất phát từ một đỉnh của n – giác lồi thì chia đa giác đó thành (n – 2 ) tam giác

Tổng các góc của n – giác lồi bằng tổng các góc của (n – 2 ) tam giác bằng (n – 2 ).180°

Hình n – giác đều có n góc bằng nhau nên số đo mỗi góc bằng  \({{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}} \over n}\).

Các bài cùng chủ đề