Câu 43 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Tổng của hai số bằng 80, hiệu của chúng bằng 14. Tìm hai số đó.

Giải:

Gọi a là số nhỏ. Ta có số lớn là a + 14

Tổng của hai số bằng 80 nên ta có phương trình:

\(a + \left( {a + 14} \right) = 80 \Leftrightarrow 2a = 80 - 14 \Leftrightarrow 2a = 66 \Leftrightarrow a = 33\)

Vậy số nhỏ là 33, số lớn là 33 + 14 = 47.

Các bài cùng chủ đề