Câu 44 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Tổng của hai số bằng 90, số này gấp đôi số kia. Tìm hai số đó.

Giải:                 

Gọi a là số nhỏ. Ta có số lớn là 2a.

Tổng của hai số bằng 90 nên ta có phương trình:

\(a + 2a = 90 \Leftrightarrow 3a = 90 \Leftrightarrow a = 30\)

Vậy số nhỏ là 30, số lớn là 2.30 = 60.

 

Các bài cùng chủ đề